Публічна інформація розпорядником якої є Белзька міська рада – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Белзької міської ради, її виконавчих органів, комунальних установ, підприємств та організацій.

Доступ до публічної інформації в Белзькій міській раді забезпечується шляхом:

1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет: belzrada.org.ua;

на інформаційних стендах.

2) надання інформації за запитами на інформацію.

Строк розгляду запитів на інформацію:

1. Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

2. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

4. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, повідомивши при цьому запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Відмова в задоволенні запиту

1. Белзька міська рада має право відмовити в задоволення запиту у таких випадках:

– розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

– інформація, про яку зроблено запит, належить до інформації з обмеженим доступом, відповідно до статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

– не дотримано  вимог до інформаційного запиту, передбачених статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

2. Рішення про відмову у наданні інформації на запит доводиться до відома запитувача  в письмовій формі з посиланням на статтю 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» і викладенням мотивів відмови, а також з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

3.  В разі, якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не належить до публічної інформації, то відповідь на питання, що не належить до публічної інформації, може бути направлена запитувачу окремо у терміни, передбачені чинним  законодавством, про що запитувачу повідомляється у відповіді на інформаційний запит.

Відповідно до статті 23 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ “Доступ до публічної інформації”