Бюджет на 2021 рік

УКРАЇНА

БЕЛЗЬКА МІСЬКА РАДА

Сокальського району

Львівської області

ІI сесія VІII скликання

 РІШЕННЯ

24  грудня   2020року                                                                                                                                                                                                 №27                                                                   

Про  бюджет

Белзької міської ради  на 2021 рік

13542000000

код бюджету

Відповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, проєкту  Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік”,  п. 17 ч. першої статті 43, ст. 44,61-64, 66 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Белзька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2021 рік:

доходи міського бюджету в сумі 106566300,0 грн, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 105316300,0 грн, доходи спеціального фонду бюджету – 1250000,0 грн, згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки міського бюджету в сумі 106566300,0 грн, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 103316300,0 грн, видатки спеціального фонду бюджету – 3250000,0 грн, в тому числі видатки бюджету розвитку в сумі 2000000,0 грн;

профіцит за загальним фондом районного бюджету в сумі 2000000,0 грн згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету в сумі 2000000,0 грн згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету в розмірі 105000,0 грн, що становить 0,1 відсотки  видатків загального фонду міського бюджету згідно з додатком 2 до цього рішення;

         резервний фонд міського бюджету на 2021 рік становить 450000,0 грн, що становить 0,43 відсотка видатків загального фонду міського бюджету.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл видатків міського бюджету на реалізацію місцевих програм згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2021 році, згідно з додатком 6.

6. З 1.01.2021 року здійснювати видатки на забезпечення діяльності бюджетних установ, закладів, визначених у додатку 8 до цього рішення, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України.

7. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

8. Установити, що джерелами формування доходів міського бюджету на 2021 рік є надходження, визначені статтями 64, 69.1, 71 Бюджетного кодексу України та інші джерела, передбачені законодавством.

9. Відповідно до вимог статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу виконавчого комітету Белзької міської ради отримувати  у 2021 році:

– позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку міського бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;

– позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. У процесі виконання міського бюджету в межах його загального обсягу перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпоряднику коштів міського бюджету за загальним і спеціальним фондами, а також розподіл та перерозподіл затверджених і додатково наданих трансфертів здійснювати з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства Белзькій міській раді за погодженням з постійною комісією з фінансів та планування бюджету.

Зміни до переліку об’єктів, визначених за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету, вносити Белзькій міській раді в межах загального обсягу видатків, затверджених на 2021 рік, за обґрунтованим поданням головних розпорядників міського бюджету та за погодженням голови постійної комісії міської ради з питань фінансів та планування бюджету.

11.  Установити, що у 2021 році безкоштовне харчування дітей в освітніх закладах та закладах дошкільної освіти надається для: дітей з сімей учасників АТО, згідно чинного законодавства (при наявності посвідчення учасника АТО чи довідки про перебування одного із батьків у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених заходів у відповідних областях ), дітей з інвалідністю, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей-сиріт, учнів І – 4 класів із сімей які отримують допомогу відповідно до ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям», учням яким згідно ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», які навчаються у державних і комунальних закладах дошкільної освіти.

Дотримуватись виконання батьківської плати за харчування вихованців навчально-виховних комплексів (дошкільна ланка) та дитячих дошкільних установ сільської місцевості у розмірі 50%, дитячих дошкільних установ міської місцевості у розмірі 50% від вартості харчування.

12. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв головним розпорядникам коштів міського бюджету в межах затверджених асигнувань на 2021 рік згідно з додатком 7 до цього рішення.

13. Головним розпорядникам коштів міського бюджету:

13.1. Затвердити обґрунтовані граничні ліміти споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для підпорядкованих закладів, виходячи з обсягів відповідних бюджетних призначень.

13.2. Дотримуватися режиму пріоритетності, обґрунтованості витрат та економії бюджетних коштів.

13.3. Забезпечити в повному обсязі потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати в межах затверджених кошторисних призначень; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

13.4 Забезпечити дотримання помісячного розподілу кошторисних призначень загального фонду міського бюджету.

14. Фінансовому відділу виконавчого комітету Белзької міської ради:

14.1. У разі внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації в частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, враховувати такі зміни під час складання та виконання розпису міського  бюджету на 2021 рік.

14.2. Здійснювати фінансування видатків на інші напрямки використання за умови відсутності протермінованої заборгованості із виплати заробітної плати, оплати за енергоносії та комунальні послуги бюджетних установ.

15. Зміни до планових показників за доходами вносити відповідно до фактичних надходжень податків і зборів в межах затвердженого обсягу на 2021 рік.

16. Додатки 1- 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Рішення набирає чинність з 01.01.2021 року.

18. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів та планування бюджету.

                   Міський голова                                              Оксана БЕРЕЗА